LAG Frankopan osnovan je 23.05.2011. godine i obuhvaća područje općina: Bosiljevo, Cetingrad, Generalski Stol, Josipdol, Plaški, Saborsko i Tounj te gradova: Slunj, Ogulin i Otočac. Prostor LAG-a administrativno pripada području Karlovačke i Ličko-senjske županije. LAG je osnovan kao udruga građana čiji su osnivači jedinice lokalne samouprave, lokalne javne ustanove poput škola, predstavnici lokalnog gospodarskog sektora te udruge građana iz ruralnih sredina.

Površina LAG-a Frankopan iznosi 2.392,48 km² te obuhvaća 4,23% kopnene površine Republike Hrvatske, što ga čini jednim od najvećih LAG-ova u Republici Hrvatskoj. Prostor LAG-a obuhvaća 250 naselja u kojima, prema popisu 2011., živi 42.367 stanovnika.Prosječna gustoća stanovnika od 16,19 st/km² daleko je ispod državnog prosjeka te područje LAG-a svrstava u iznimno ruralna područja Republike Hrvatske.

Zemljopisni položaj LAG-a pruža mu velike komparativne prednosti u odnosu na druga područja, posebno u kontekstu razvoja integriranog europskog i svjetskog gospodarstva, prvenstveno radi njegova velikog značaja u povezivanju sjevernog i južnog dijela Republike Hrvatske odnosno, Središnje i Jadranske regije, budući se nalazi na paneuropskim transferzalama, Sjever-Jug i Jadransko-jonskoj transferzali. Isto tako, zemljopisni položaj LAG-u omogućuje velik razvoj prekogranične suradnje, budući da na sjeveru graniči sa Slovenijom, a na jugu sa Bosnom i Hercegovinom. Najveći značaj prostora LAG-a u njegovu geostrateškom položaju, on je direktna veza između sjeverne, istočne i središnje Hrvatske sa zapadnim i južnim dijelom zemlje, odnosno, kontinentalnog i primorskog dijela Republike Hrvatske.

Svrha LAG-a Frankopan je poticati i olakšavati sudjelovanje članova ruralnih zajednica, na području jedinica lokalne samouprave koje su članice LAG-a, u lokalnim razvojnim programima usmjerenim ka razvijanju dugoročnih potencijala svog ruralnog područja, kroz primjenu načela LEADER programa te CLLD smjernica za integrirani održivi razvoj u ruralnim područjima. Područja djelovanja LAG-a, sukladno ciljevima, su demokratska politička kultura, gospodarstvo, međunarodna suradnja, obrazovanje, znanost i istraživanje te održivi razvoj.

Razvojna vizija temeljena je na dosadašnjim iskustvima LAG-a i lokalnih dionika razvoja, tradiciji i potencijalima područja i nadograđena osobnim smjernicama i trendovima u LAG-u i širem okruženju, koji utječu i na razvoj područja LAG-a. Razvojni koncept obuhvaća nekoliko ključnih značajki koje su dovele do definiranja vizije i strateških (razvojnih) ciljeva kao i razvojnih prioriteta i aktivnosti (mjera) kojima se dostiže:• očuvanost područja, krajobrazna raznolikost, priroda, zdrav život, ruralnost• prepoznatljivost, jedinstvenost, različitost, potražnja tržišta, organizacija i povezanost proizvođača i pružatelja usluga• kulturno-povijesna i tradicijska baština, razvoj selektivnih oblika turizma• uvođenje novih tehnologija, energetska samoodrživost, nova znanja, razvoj i privlačenje ljudskih resursa, jednake mogućnosti

Vizija razvoja područja jasno ukazuje na prirodnu komparativnu prepoznatljivost, ali ukazuje i na činjenicu kako se lokalno stanovništvo uvijek oslanjalo na vlastite resurse, što mu je pomoglo u opstanku na ovim prostorima, često na razmeđi civilizacija i kultura:

Područje stoljetne povijesti, očuvane prirode i bogatstva krškog podzemlja, suradnje cjelokupne zajednice, razvijenog malog i srednjeg gospodarstva s ponudom tradicijskih proizvoda našeg kraja.

Ključna razvojna tema Lokalne razvojne strategije LAG-a Frankopan je uređeno ruralno područje koje nudi kvalitetan život i poticajno radno okruženje s očuvanim vrijednostima, u kojem se nalazi jaka i uspješna gospodarska aktivnost koja stanovnicima omogućuje veću ekonomsku neovisnost.

Glavni tematski ciljevi koje LAG Frankopan želi postići razvojnom strategijom su:• povezivanje ponude područja u zajedničku ponudu jedinstvene cjeline LAG-a• razvoj i poboljšanje diverzifikacije i djelovanja ruralnog gospodarstva LAG-a• očuvanje zdravog okoliša

Strateški ciljevi razvoja LAG-a Frankopan su:• povećanje održive poljoprivrede i šumarstva poticanjem modernizacije i stvaranja proizvoda s dodanom vrijednosti u svrhu jačanja identiteta LAG-a• razvoj očuvanja i održivog korištenja razvojne resursne osnove u svrhu diverzifikacije gospodarstva i povećanja kvalitete života na području LAG-a• jačanje upravljanja lokalnim razvojem vođenim lokalnom zajednicom (CLLD)


Podaci LAG-a

Naziv LAG-a: Lokalna akcijska grupa "Frankopan"
Adresa sjedišta LAG-a: Ivane Brlić Mažuranić 2B, 47 300 Ogulin
Web stranica: www.lag-frankopan.hr
Kontakti: T  +385 99 235 115 4,  
+385 47 296 258
e-pošta: lag.frankopan@gmail.com
Datum osnivanja/registracije:  23.05.2011./03.06.2011.
Registarski broj udruge: 
RNO:
04001282
0223425
OIB:
MB:
91540136177
02773376
Broj osnivača113
Upravljačka strukturaSkupština: 73 člana 
Upravni odbor: 15 članova 
Nadzorni odbor: 5 člana 
Predsjednik: Nenad Janković dipl.ing.stroj.
Zamjenik predsjednika: Daniel Vukeljaing.struč.spec.oec.
Voditelj: Vladimir Kubelka dr.med.vet.
Broj jedinica lokalne samouprave: 10
Uključene jedinice lokalne samouprave:  Općine: Tounj, Cetingrad, Saborsko, Bosiljevo, Generalski Stol, Plaški, Josipdol; Gradovi: Ogulin, Otočac, Slunj
Površina LAG-a (ARKOD) 2.392,48 km²
Broj stanovnika LAG-a42.367
Gustoća stanovništva16,19 st/km²
Naselja250
Razvojna vizijaDaljnji razvoj ruralnog područja LAG-a "Frankopan" temelji se na:
- povezivanju ponude područja u zajedničku ponudu jedinstvene cjeline LAG-a 
- razvoju i poboljšanju diverzifikacije i djelovanja ruralnog gospodarstva LAG-a
- očuvanju zdravog okoliša
Strateški ciljevi:1. Povećanje održive poljoprivrede i šumarstva poticanjem modernizacije i stvaranja proizvoda s dodanom vrijednosti u svrhu jačanja identiteta LAG-a
2. Razvoj očuvanja i održivog korištenja razvojne resursne osnove u svrhu diverzifikacije gospodarstva i povećanja kvalitete života na području LAG-a
3. Jačanje upravljanja lokalnim razvojem vođenim lokalnom zajednicom (CLLD)
Glavni izvor financiranja: M19 “LEADER/CLLD”, Program ruralnog razvoja RH 2014.-2020./EPFRR (90%), RH(10%)

Copyright © - LAG AKADEMIJA
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram