Udruga LAG „PODRAVINA“ osnovana je 15. listopada 2012. godine na Osnivačkoj skupštini, a upis u registar izvršen je  30.01.2013 godine. 

Osnivači LAG-a „PODRAVINA“ su 16 jedinica lokalne samouprave što koje i čine  LAG područje a to su: Grad Đurđevac, Općina Drnje, Općina Đelekovec, Općina Ferdinandovac, Općina Gola, Općina Hlebine, Općina Kalinovac, Općina Kloštar Podravski, Općina Koprivnički Bregi, Općina Koprivnički Ivanec, Općina Molve, Općina Novigrad Podravski, Općina Novo Virje, Općina Peteranec, Općina Podravske Sesvete i Općina Virje.

Brojčano iskazano, LAG obuhvaća područje od 831,17 km2 na kojem obitava 41.718 stanovnika smještenih u 60 naselja. Ovo područje karakteriziraju šumoviti obronci Bilogore i čista rijeka Drava, a između kojih se nalaze dine pijeska zaostale na svom putu u Saharu. Stanovništvo se bavi poljoprivredom, dok je od proizvodnje najzastupljenija prehrambena industrija.
Kroz svoj rad LAG „PODRAVINA“ izgrađuje suradnju sa članovima iz svih sektora i različitim organizacijama te je usmjeren postizanju zadanih ciljeva a to su:

  • Promicanje ruralnog razvoja putem lokalnih inicijativa i partnerstava
  • Protok informacija i transfer znanja
  • Umrežavanje svih subjekata koji mogu doprinijeti razvoju LAG područja
  • Održivi razvoj
  • Razvijanje postojećih potencijala
  • Jačanje kapaciteta za provedbu europskih projekata

 
Vizija razvoja područja LAG-a „PODRAVINA“ zasniva se na nalazima osnovne analize i SWOT analize te prepoznatih razvojnih mogućnosti ali i ograničenja te ista glasi:
 
LAG „PODRAVINA“ je područje dobrih uvjeta za život i rad stanovnika te očuvanih prirodnih resursa i kulturno – tradicijskog nasljeđa kao identiteta lokalne zajednice.
 
Na području LAG-a „PODRAVINA“ naglašena je potreba održivog upravljanja razvojnim resursima u svrhu jačanja konkurentnosti gospodarstva, te valorizacija i očuvanje prirodnih resursa i kulturno-tradicijskog nasljeđa, odnosno inovativni pristup lokalnom razvoju putem angažiranja i poticanja poduzetničkih aktivnosti ljudskih resursa odnosno, razvoja ljudskog kapitala u smislu jačanja lokalne zajednice.
 
LAG „PODRAVINA“ teži ostvarenju strateških razvojnih ciljeva LAG-a :
 
   1. Povećati konkurentnosti poljoprivrede ulaganjem u sustave kvalitete, fizičku imovinu i zaštitu okoliša;
   2. Pridonijeti revitalizaciji ruralnog prostora;
   3. Pridonijeti kvaliteti života stanovništva ruralnog područja.


Podaci LAG-a

Naziv LAG-a: Lokalna akcijska grupa „PODRAVINA“
Adresa sjedišta LAG-a: Basaričekova 8, 48350 Đurđevac
Web stranica: www.lag-podravina.hr
Kontakti: +385 (0)98 977 2082
lag.podravina@gmail.com
Datum osnivanja/registracije:  30.01.2013.
Registarski broj udruge: 
RNO:
06001271
0227385
IBAN:HR5623600001102307362
Broj naselja u LAG-u:60
Broj jedinica lokalne samouprave:16
Broj jedinica lokalne samouprave: 8
Uključene jedinice lokalne samouprave:  Grad: Đurđevac
Općine: Drnje, Đurđevac, Đelekovec, Ferdinandovac, Gola, Hlebine, Kalinovac, Kloštar Podravski, Koprivnički Bregi, Koprivnički Ivanec, Molve, Novigrad Podravski, Novo Virje, Peteranec, Podravske Sesvete, Virje (15)
NUTS-2/3: Kontinentalna Hrvatska/Koprivničko-križevačka županija
Površina LAG-a:831,17 km2
Broj stanovnika (2011.):41 748
Gustoća naseljenosti:50,23 st/km2
Glavni izvor financiranja rada LAG-a i provedbe LRS:M19, Program ruralnog razvoja RH 2014.-2020./EPFRR (90%), RH(10%)

Copyright © - LAG AKADEMIJA
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram