Zašto LAG akademija

LAG-ovu u RH se susreću s problemom osipanja partnerstva i udaljavanja od dionika prema kojima bi trebali usmjeriti svoj rad, zbog povećanog administrativnog opterećenja, te je zamjetan pad motivacije za sudjelovanje u LEADER procesu, ali i njegovo nepoznavanje i nerazumijevanje na terenu.
Osnovne zadaće LAG-ova su animacija s ciljem poticanja dionika da djeluju u vlastitim inicijativama i surađuju na rješavanju zajedničkih problema kroz interdisciplinarne međusektorske mreže
Nesrazmjerni utrošak sredstava između tekućih troškova i animacije i nedostatak ciljane animacije (uz nemogućnost financiranja projektnih ideja iz baza projekata LAG-ova za ovo razdoblje, posebice projekata organizacije civilnog društva) rezultirala je nezainteresiranim i inertnim partnerstvima u kojima sve interesne skupine nemaju jednake mogućnosti, te se zato osipa članstvo u LAG-ovima.
Dionici na terenu i članovi LAG-ova ne raspolažu potrebnim informacijama i znanjem o financijskim tehničkim mehanizmima za isporuku LEADER/CLLD-a, a zaposlenici LAG-ova takve podatke teško komuniciraju na teren zbog njihove kompleksnosti u trenutnom sustavu isporuke LEADER-a u RH. Dionici ne razumiju zaposlenike LAG-ova, a nedostatak animacije je rezultat manjka kompetencija među djelatnicima LAG-ova, administrativne opterećenosti i nedostatka znanja o upravljanju partnerstvom.
Animacija je nezaobilazni dio LEADER metodologije kojim se adresiraju ruralni problemi i kako bi se stvorila pozitivna vizija budućnosti.

generiranje i promicanje motivacije, interesa i entuzijazma za djelovanjem

animacija kao strateški alat za 
socio-ekonomski i kulturološki razvoj

povezivanje ruralnog stanovništva s tijelima vlasti i donosiocima odluka

Detektirani problemi koje je potrebno adresirati kroz različite modele animacije s ciljem stvaranja otpornih aktivnih zajednica jesu: nezaposlenost, strateško planiranje i upravljanje resursnom osnovom, sustav donošenja odluka o javnom financiranje na svim razinama, poticanje poduzetništva i inicijativa zajednice, socijalna inkluzija...

U projektu su predložene 3 teme za rad s dionicima, s obzirom na smjernice za održivi razvoj i kompetencije i poslovnu orijentaciju partnera u projektu, po jedna iz svake od ključnih domena za održivi razvoj (okoliš, društvo, gospodarstvo):

Održivo gospodarenje okolišom i klimatske promjene, poljoprivreda i bioraznolikost

Društvo socijalne jednakosti i jednakih mogućnosti; kultura i obrazovanje

Održivo i inovativno gospodarstvo kroz multisektorske mreže i infrastruktura

Copyright © - LAG AKADEMIJA
magic-wandcartvolume-highmic linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram