ŠTO JE LAG AKADEMIJA?

LAG AKADEMIJA je namijenjena zaposlenicima, članovima i volonterima LAG-ova, te dionicima s ruralnih područja partnera, ali i općoj ruralnoj populaciji u RH i hrvatskim LAG-ovima (potencijalno i LAG-ovima, stručnjacima i dionicima iz regije na istom govornom području). Edukacije će se provoditi kroz program stručnog usavršavanja i internog transfera znanja, s ciljem unapređenja razine 
poslovnog znanja, usvajanja novih vještina i kompetencija, razvijanja komunikacije i međuljudskih odnosa. Dionici s uključenih LAG područja je potrebno educirati o partnerskom radu, umrežiti ih i pružiti im osnovna znanja i vještine o razvoju poduzetničkih aktivnosti na LAG područjima s ciljem stvaranja novih mogućnosti održive zarade.

Baza Znanja

baza znanja je namjenjena svim LAG korisnicima i ......

LAG AKADEMIJA provodi se kroz:

STANDARDNE OBLIKE EDUKACIJE
seminari
radionice
DRUGE SPECIFIČNE OBLIKE KOMUNIKACIJE
workshops
prezentacije
analize slučajeva – case study
treninzi poslovnih vještina
e-learning

praktične vježbe
team building radionice
interaktivni grupni i timski rad
okrugli stolovi
networking eventi

KOJE POTREBE ZADOVOLJAVA LAG AKADEMIJA?

1. Unapređivanje ljudskog kapitala
2. Stjecanje i razvijanje općih i specifičnih znanja i sposobnosti potrebnih u svakodnevnom poslovanju
3. Sustavno pohranjivanje znanja unutar LAG-a
4. Olakšavanje interne komunikacije i transparentnost informacija
5. Povećanje efikasnosti/ uvećanje sposobnosti rješavanja problema
6. Povećanje kvalitete savjetodavnih usluga
7. Zadovoljstvo/ samopouzdanje zaposlenika
8. Motivacija i animaija ruralnog stanovništva
9. Izvor novih ideja
10. Umrežavanje i edukacija dionika unutar i izvan područja matičnog LAG-a

NA KOJI NAČIN LAG AKADEMIJA ZADOVOLJAVA POTREBE LAG-ova I NJIHOVIH DIONIKA?

Ulaganjem u znanje
Kroz interni transfer znanja i angažman eksternih stručnjaka
Kreiranjem baza znanja
Poticanjem interne komunikacije
Kroz treninge vještina
Osobni razvoj zaposlenika
Kroz brainstorming, razmjena ideja i iskustava

Copyright © - LAG AKADEMIJA
magic-wand linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram