Udruga LAG “Terra liburna” osnovana je 25.02.2013. godine na Osnivačkoj skupštini u Kastvu na kojoj je pristupio ukupno 31 osnivač, te su se u svojstvu osnivača udruzi priključile i jedinice lokalne samouprave (Grad Kastav, Općina Matulji, Klana i Viškovo), a upis u Registar udruga Republike Hrvatske izvršen je 10.04.2013. LAG proširuje svoj teritorij učlanjenjem Grada Opatije, Općine Lovran i Općine Mošćenička Draga 25.07.2013. g, te Općine Jelenje u veljači 2015. g., pa LAG danas djeluje na području 8 jedinica lokalne samouprave s ukupno 60.745 stanovnika.

Područje našeg LAG-a nema tipične ruralne probleme, kao što su depopulacija, starenje stanovništva ili nekonkurentnost gospodarstva, što osigrava bolju startnu poziciju za razvoj inovativnih i profitabilnih proizvoda i usluga, a može doprinijeti pojačanom zapošljavanju i samozapošljavanju ili osiguravanju dodatnih prihoda iz poljoprivrede, ruralnog turizma i drugih privrednih grana koje sami stanovnici LAG identificiraju zanimljivima.

Od osnivanja LAG gradi dobre odnose sa članovima iz svih sektora, te surađuje s nizom organizacija civilnog društva, javnim ustanovama, udruženja, nezavisnim stručnjacima i obrazovnim institucijama na osiguravanju kontinuirane edukacije za djelatnika LAG-a, volontere i članove. Od osnutka LAG je stvorio zavidnu mrežu vanjskih suradnika, te se promovirao i postavio kao ključna organizacija u planiranju razvoja područja, uvažena od strane lokalnih i regionalnih vlasti, organizacija civilnog društva i samih građana.

LAG "Terra liburna" ima u cilju izrasti u čelnu potpornu organizaciju i javni servis na svom području koji će omogućiti ostvarenje razvojne vizije LAG područja, koje karakterizira nekoliko osnovnih komparativnih elemenata:

  • Čista, očuvana i zaštićena visoko vrijedna prirodna baština
  • Očuvana kulturno-povijesna, tradicijska i zanatska baština
  • Društveni potencijal, visoka poslovna kultura i razvoj oslonjen na vlastite sposobnosti

Uloga LAG-a "Terra liburna" kao potporne razvojne organizacije je prvenstveno doprinos realizaciji ciljeva unutar dvije razvojne osi:  

1. Pružanje strateškog okvira i potpora dionicima za diverzifikaciju ruralnog poduzetništva 

2. Jačanje partnerstva svih sektora i horizonatalne i vertikalne povezanosti u svrhu razvoja lokalne zajednice

Dugotrajne učinke koje LAG "Terra liburna" želi postići ostvarenjem svog strateškog razvojnog okvira su: 

  • Očuvati i razviti društveni kapital s razvojem partnerstva između jsvih interesnih skupina, te uspostaviti mrežu potpornih institucija u svrhu njihova sinergijskog djelovanja za pružanje informacija, edukacije i potpore razvoju
  • Jačati gospodarske mogućnosti područja s razvojem poljoprivrede prilagođene specifičnim uvjetima gospodarenja i razviti usluge i proizvode koji omogućuju održiv razvoj područja, jačaju konkurentnost i potiču zapošljavanje i samozapošljavanje
  • Razviti poduzetničko razmišljanje i kulturu i unaprijediti sposobnost lokalnih dionika za rad u partnerstvima, te pružiti pomoć razvoju poduzetništva na ruralnom području, posebno razvoju obiteljskih domaćinstava, malog poduzetništva i obrtništva
  • Osigurati kvalitetu života stanovnika, a time i njihovu opstojnost na prostoru LAG-a uz puno uvažavanje okolišnih, kulturno-tradicijskih i socio-ekonomskih faktora

Podaci LAG-a

Naziv LAG-a: Lokalna akcijska grupa "Terra liburna"
Adresa sjedišta LAG-a: Furićevo 38a, 51 216 Viškovo
Web stranica: www.terra-liburna.hr
Kontakti: T  +385 99 3329 283,  +385 99 474 2494e-pošta: lag.terraliburna@gmail.com    
Datum osnivanja/registracije:  10.04.2013.  
Registarski broj udruge: 
RNO:
08003802
0244497
OIB:
MB:
83675924950
4030800
Broj osnivača31
Upravljačka strukturaSkupština: 43 članaUpravni odbor: 9 članova Nadzorni odbor: 3 člana Predsjednica: Anđela CvjetkovićDopredsjednica: Irena Kukurin BarićLAG manager: Ana Fratar
Broj jedinica lokalne samouprave: 8
Uključene jedinice lokalne samouprave:  Općine: Mošćenička Draga, Lovran, Matulji, Viškovo, Jelenje, Klana;  Gradovi: Opatija, Kastav
Površina LAG-a (ARKOD) 528 km2
Broj stanovnika LAG-a60.745 
Gustoća stanovništva115 st./km
Naselja82
Razvojna vizijaDaljnji razvoj ruralnog područja  LAG-a "Terra liburna" temelji se na: - uvažavanju  uvjeta gospodarenja u autentičnom prostoru; - unapređenju inovativnih poljoprivrednih aktivnosti i  procesa temeljenih na tradicijskim kulturama;- jačanju nepoljoprivrednih djelatnosti za održivi turizam; - valorizaciji i aktiviranju kulturno-tradicijske, povijesne i prirodne baštine; - nacionalnom i transnacionalnom umrežavanju i suradnji.
Strateški ciljevi:1. Razviti poljoprivredne i druge aktivnosti kao temelj   stvaranja ponude tipičnih usluga i proizvoda područja   LAG-a3. Razviti proizvode i usluge za ruralno stanovništvo   temeljenih na resursima područja, posebno baštine4. Ojačati LAG i ruralnu zajednicu, nacionalno i    transnacionalno umrežavanje i suradnju
Glavni izvor financiranja: M19 “LEADER/CLLD”, Program ruralnog razvoja RH 2014.-2020./EPFRR (90%), RH(10%)

Copyright © - LAG AKADEMIJA
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram