LAG AKADEMIJA 

je namijenjena zaposlenicima, članovima i volonterima LAG-ova, te dionicima s ruralnih područja partnera, ali i općoj ruralnoj populaciji u RH i hrvatskim LAG-ovima (potencijalno i LAG-ovima, stručnjacima i dionicima iz regije na istom govornom području).
SAZNAJ VIŠE

LAG AKADEMIJA

Animacija s ciljem poticanja dionika da djeluju u vlastitim inicijativama
SAZNAJ VIŠE

PARTNERI

Lokalne akcijske grupe koja su tijela osnovana u EU namijenjena podršci ruralnih regija
SAZNAJ VIŠE

BAZA ZNANJA

Sustavno pohranjivanje znanja unutar LAG-a, umrežavanje i edukacija dionika 
SAZNAJ VIŠE

ZAŠTO LAG AKADEMIJA?

LAG-ovu u RH se susreću s problemom osipanja partnerstva i udaljavanja od dionika prema kojima bi trebali usmjeriti svoj rad, zbog povećanog administrativnog opterećenja, te je zamjetan pad motivacije za sudjelovanje u LEADER procesu, ali i njegovo nepoznavanje i nerazumijevanje na terenu. Osnovne zadaće LAG-ova su animacija s ciljem poticanja dionika da djeluju u vlastitim inicijativama i surađuju na rješavanju zajedničkih problema kroz interdisciplinarne međusektorske mreže.
SAZNAJ VIŠE

ŠTO JE LAG AKADEMIJA?

LAG AKADEMIJA je namijenjena zaposlenicima, članovima i volonterima LAG-ova, te dionicima s ruralnih područja partnera, ali i općoj ruralnoj populaciji u RH i hrvatskim LAG-ovima (potencijalno i LAG-ovima, stručnjacima i dionicima iz regije na istom govornom području). Edukacije će se provoditi kroz program stručnog usavršavanja i internog transfera znanja, s ciljem unapređenja razine poslovnog znanja, usvajanja novih vještina i kompetencija, razvijanja komunikacije i međuljudskih odnosa. Dionici s uključenih LAG područja je potrebno educirati o partnerskom radu, umrežiti ih i pružiti im osnovna znanja i vještine o razvoju poduzetničkih aktivnosti na LAG područjima s ciljem stvaranja novih mogućnosti održive zarade.

LAG AKADEMIJA 
provodi se kroz:

Standardne oblike komunikacije te druge specifične oblike edukacije

STANDARDNE OBLIKE EDUKACIJE:


- seminari
- radionice

druge specifične oblike edukacije:

- workshops
- prezentacije
- analize slučajeva 
 (case study)
- treninzi poslovnih vještina
- e-learning
- praktične vježbe
- team building radionice
- interaktivni grupni i timski rad
- okrugli stolovi
- networking eventi

KOJE POTREBE ZADOVOLJAVA LAG AKADEMIJA?

1. Unapređivanje ljudskog kapitala

2. Stjecanje i razvijanje općih i specifičnih znanja i sposobnosti potrebnih u svakodnevnom poslovanju

3. Sustavno pohranjivanje znanja unutar LAG-a

4. Olakšavanje interne komunikacije i transparentnost informacija

5. Povećanje efikasnosti/ uvećanje sposobnosti rješavanja problema

6. Povećanje kvalitete savjetodavnih usluga

7. Zadovoljstvo/ samopouzdanje zaposlenika

8. Motivacija i animaija ruralnog stanovništva

9. Izvor novih ideja

10. Umrežavanje i edukacija dionika unutar i izvan područja matičnog LAG-a

1.
Ulaganjem u znanje

2.
Kroz interni transfer znanja i angažman eksternih stručnjaka

3.
Kreiranjem baza znanja

4.
Poticanjem interne komunikacije

5.
Kroz treninge vještina

6.
Osobni razvoj zaposlenika

7.
Kroz brainstorming, razmjena ideja i iskustava

POTREBE
LAG-ova

Na koji način lag akademija zadovoljava potrebe LAG-ova i njihovih dionika?

CILJEVI PROJEKTA

Opći cilj:

1. Povećanje razine edukacije i informiranosti ruralnog stanovništva o razvoju poduzetničkih aktivnosti, strateškom planiranju, partnerskom radu i umrežavanju, te upravljanju resursnom osnovom;

Specifični ciljevi:

Poboljšati kapacitete LAG-ova za pružanje savjetodavnih usluga u okviru LEADER/CLLD pristupa
Poboljšati tehnike animacije i umrežavanja na LAG područjima
Povećati razinu znanja i informiranosti lokalnog ruralnog stanovništva za poboljšanje ruralnih životnih i radnih uvjeta, stvaranje novih mogućnosti zarade i diversifikaciju gospodarskih aktivnosti
 • NOVOSTI IZ LAG AKADEMIJE

  Saznajte sve novosti iz svijeta LAG akademije
  25 rujna, 2020
  U ZATONU ZAPOČELA PROVEDBA MEĐUTERITORIJALNOG PROJEKTA SURADNJE LAG AKADEMIJA

  Od 21. do 25. rujna 2020. održana je prva radionica u okviru projekta LAG AKADEMIJA kojoj je domaćin bio partner u projektu, LAG Mareta. Otvarane projekta započelo konferencijom i uvodnim govorom presjednice LAG-a Terra liburna Anđele Cvjetković, predstavnice glavnog partnera projekta LAG AKADEMJA. Prisutne su također pozdravili predstavnici LAG-a Mareta kao domaćini ove radionice te […]

  Read More

PROJEKTNI PARTNERI

PREUZMI APLIKACIJU

UPUTE ZA INSTALACIJU

Copyright © - LAG AKADEMIJA
suneyeexit-up linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram