PARTNERI

Lokalne akcijske grupe su tijela osnovana u EU namijenjena podršci ruralnih regija, a koja objedinjuju predstavnike malih i srednjih poduzeća, lokalne samouprave, neprofitnih organizacija i drugih dionika iz različitih sektora, koji se zajedno dogovaraju u cilju razvoja njihove regije. LAG je pravna osoba s usvojenim statutom, definiranim ciljevima i usvojenom lokalnom razvojnom strategijom te mogućnošću da novi zainteresirani dionici mogu lako pristupiti. Na osnovu usvojene strategije razvoja područja LAG-a, objavljuje natječaje za dodjelu sredstava, savjetuje, administrira, procjenjuje i bira projekte koji će se financirati. Osim toga, bavi se i drugim aktivnostima poput informiranja, obuke, savjetovanja te provođenja konkretnih aktivnosti.
U Republici Hrvatskoj LEADER/CLLD se provodi putem dva fonda, a LAG-ovi su akreditirani u okviru provedbe Mjere 19 “LEADER/CLLD” Programa ruralnog razvoja RH koji se financira putem Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.

Poticaj pokretanja LAG-a nalazi se u postulatu aktivnog uključivanja ruralnog stanovništva u promicanje novih ideja i aktivnosti, osim onih tradicijskih, što potiče održivi ruralni razvoj i stvara nove izvore dohodaka u ruralnim područjima.
LAG-ovi su osnovani kao integralni dio LEADER pristupa, koji koristeći CLLD metodologiju i aktivnosti usmjerene “odozdo prema gore”, djeluju s ciljevima:
Osiguravanja protoka informacija i transfera znanja za napredak u razvoju ruralnog gospodarstva i lokalne zajednice;
Razvijanja sinergije i umrežavanja između svih dionika kojima je u interesu doprinijeti razvoju ruralnih područja,
Više-dioničkog planiranja ukupnog razvoja područja LAG-a;
Iskorištavanja i razvijanja postojećih potencijala za ruralni razvoj;
Dugoročnog ostvarivanja održivog razvoja;
Jačanja financijskih i ljudskih kapaciteta za provedbu projekata ruralnog razvoja;
Pripreme LAG područja za korištenje strukturnih fondova;
Brigo o infrastrukturi, ekološko-socijalnoj, kulturnom, gospodarskom i svakom drugom razvoju u širem ruralnom području.
Najvrijednije aktivnosti LAG-ova uključuju poticanje inicijativa zajednice, što se posebno primjenjuje u slučaju složenih projekata s više partnera, pa bi se LAG-ovi trebali manje baviti administrativnim poslovima, jer to umanjuje njihovu sposobnost animacije, te da su javna služba u nacionalnoj provedbi LEADER pristupa i promicanju Zajedničke poljoprivredne politike EU, savjetodavna služba korisnicima koji realiziraju Lokalnu razvojnu strategiju kroz odobrene i izvršene projekte, te tijelo koje prati provedbu svoje strategije i pomaže u udruživanju i povezivanju lokalnih dionika u cilju jačanja lokalnih kapaciteta za vođenje i upravljanje projektima.

PROJEKTNI PARTNERI

Sve informacije naših partnera

LAG 
" Terra liburna”

glavni partner
SAZNAJ VIŠE

LAG 
Mareta

SAZNAJ VIŠE

LAG
Marinianis

SAZNAJ VIŠE

LAG 
Slavonska ravnica

SAZNAJ VIŠE

LAG 
"Podravina"

SAZNAJ VIŠE

LAG
Frankopan

SAZNAJ VIŠE

LAG 
Šumanovci

SAZNAJ VIŠE

LAG 
Zagora

SAZNAJ VIŠE

Copyright © - LAG AKADEMIJA
user linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram