LAG “Marinianis”

LAG Marinianis nastao je kao rezultat provedbe IPA programa prekogranične suradnje Mađarske i Hrvatske Zajednička regionalna i ekonomska strategija razvoja područja Slatina-Szgitevar. Iz ove suradnje dionici slatinskog kraja stekli su osnovna znanja potrebna za provedbu LEADER pristupa EU te je stvorena zajednička razvojna strategija. LAG je osnovan je 11. studenog 2011. godine, a po svome ustrojstvu je neprofitna udruga koja trenutno broji nešto više od 35 članova. Osnivači su jedinice lokalne samouprave, gospodarski subjekti, javne ustanove i fizičke osobe s područja grada Slatine i okolnih pet općina, Nova Bukovica, Sopje, Čađavica i Voćin. Obuhvaća područje od 747,38 četvornih kilometara, a broji 22 168 stanovnika u 70 naselja.

Osnovni ciljevi koje LAG „Marinianis“ nastoji postići su:

 • osiguravanja protoka informacija i transfera znanja,
 • razvijanje sinergije i umrežavanja između dionika,
 • multisektorsko planiranje ukupnog razvoja područja Udruge,
 • iskorištavanje i razvijanje postojećih potencijala za ruralni razvoj,
 • dugoročno ostvarivanje održivog razvoja,
 • jačanje financijskih i ljudskih kapaciteta za provedbu projekata ruralnog razvoja,
 • pripreme područja Udruge za korištenje strukturnih fondova EU,
 • briga o infrastrukturnom, ekološko-socijalnom, kulturnom, gospodarskom i svakom drugom razvoju u širem ruralnom području Virovitičko-podravske županije.

Uloga LRS i LAG-a kao potporne organizacije razvoju i implementaciji razvojnih smjernica i dalje se zasniva na očuvanju i razvoju socijalnog kapitala s naglaskom na razvoj partnerstva između javnog, privatnog i civilnog sektora temeljena na načelima što brže implementacije CLLD pristupa lokalnom razvoju te uspostavi mreža potpornih institucija/organizacija u svrhu njihova sinergijskog djelovanja, zatim na jačanju gospodarskih razvojnih mogućnosti područja i to prvenstveno razvoja poljoprivrednog i turističkog sektora te jačanja poduzetničkih inicijativa u svim razvojnim sektorima u svrhu održivog razvoja područja diverzifikacijom djelatnosti i stvaranjem održivih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, malog poduzetništva i

obrtništva, a sve u cilju osiguranja povećanja kvalitete života lokalnih stanovnika i zadržavanja mlađe populacije, odnosno opstanka stanovništva na području.

Prostor LAG-a jedinstven je u Hrvatskoj, kako po svojim prirodnim značajkama tako i po kulturno-povijesnoj ulozi u razvoju nacionalnog identiteta. Novi identitet se mora stvoriti na kvalitetama koje područje pruža. Dosadašnji razvoj područja jasno ukazuje na prirodnu komparativnu prepoznatljivost, ali ukazuje i na činjenicu kako se lokalno stanovništvo uvijek oslanjalo na vlastite resurse, što mu je pomoglo u opstanku na ovim prostorima.

Područje LAG-a raspolaže značajnim površinama plodnog i obradivog poljoprivrednog zemljišta, te dobrim klimatskim uvjetima za uzgoj različitih poljoprivrednih kultura. Poljoprivredne površine zauzimaju 70,36% ukupne površine LAG-a, od čega je 61,41% obradivih. U strukturi ratarske poljoprivredne proizvodnje prevladava uzgoj povrća, voća, žitarica, uljarica duhana i ljekovitog bilja. U brdskim predjelima Papuka je zastupljeno stočarstvo, vinogradarstvo i voćarstvo.

Temeljem analize stanja opći cilj djelovanja LAG-a, je: podržati održivi razvoj lokalne zajednice i inicijative u LAG području poticanjem među-sektorske suradnje i integriranog pristupa revitalizaciji zajednice i jačanju ruralnog gospodarstva.

Temeljem definiranih razvojnih smjernica lokalno partnerstvo i šira zajednica s kojom su provedene detaljne konzultacije, pristupili su definiranju strateških ciljeva:

 • Izgradnja identiteta LAG-a
 • Međusektorsko povezivanje za razvoj područja
 • Zaštita, revitalizacija i održivo korištenje kulturno-povijesne i prirodne baštine
 • Razvoj infrastrukture, poljoprivrede, ruralnog gospodarstva i turizma
 • Cjeloživotno učenje
 • Opći razvoj kvalitete života u zajednici
Naziv LAG-a: Lokalna akcijska grupa "Marinianis"
Adresa sjedišta LAG-a: Kolodvorska 8, 33520 Slatina
Web stranica: www.lag-marinianis.hr
Kontakti:T  +385 97 767 3434,  +385 33 729 045  
e-pošta: lag.marinianis@gmail.com    
Datum osnivanja/registracije:11.11.2011.  
Registarski broj udruge: 
RNO:
10000881                           
0208970
OIB:
MB:
50019315958                      
02820765
Broj osnivača53
Upravljačka strukturaSkupština: 35 članova
Upravni odbor: 17 članova 
Nadzorni odbor: 5 članova
Predsjednik: Mirko Rončević
Potpredsjednici: Denis Ostrošić; Berislav Androš
Voditeljica LAG-a: Renata Benija
Broj jedinica lokalne samouprave:5
Uključene jedinice lokalne samouprave:  Općine: Čađavica, Nova Bukovica, Sopje i Voćin;
Grad: Slatina
Površina LAG-a747,38 km2
Broj stanovnika LAG-a22.168
Gustoća stanovništva31 st./km2
Naselja65
Razvojna vizijaLAG „MARINIANIS“ je kontinentalna sredina visoke kvalitete života koja se ostvaruje kroz održivi razvoj – gospodarstvo, zajedništvo poljoprivrede, tradicije i turizma.
Strateški ciljevi:1. Izgradnja identiteta LAG-a
2. Međusektorsko povezivanje za razvoj područja
3. Zaštita, revitalizacija i održivo korištenje 
 kulturno-povijesne i prirodne baštine
4. Razvoj infrastrukture, poljoprivrede, ruralnog 
 gospodarstva i turizma
5. Cjeloživotno učenje
6. Opći razvoj kvalitete života u zajednici
Glavni izvor financiranja:M19 “LEADER/CLLD”, Program ruralnog razvoja RH 2014.-2020./EPFRR (90%), RH(10%); Europski socijalni fond (ESF)

Copyright © - LAG AKADEMIJA
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram