Udruga LAG “Šumanovci” osnovana je 21.12.2010. godine na Osnivačkoj skupštini u Drenovcima na kojoj je pristupilo ukupno 46 osnivača, te su se u svojstvu osnivača udruzi priključile i jedinice lokalne samouprave (Grad Županja, Općina Drenovci, Vrbanja, Bošnjaci, i Gunja,), a upis u Registar udruga Republike Hrvatske izvršen je 11.02.2011. LAG proširuje svoj teritorij učlanjenjem Općine Štitar, pa LAG danas djeluje na području 6 jedinica lokalne samouprave s ukupno 30 966 stanovnika.

Od osnivanja LAG gradi dobre odnose sa članovima iz svih sektora, te surađuje s nizom organizacija civilnog društva, javnim ustanovama, udruženja, nezavisnim stručnjacima i obrazovnim institucijama na osiguravanju kontinuirane edukacije za djelatnika LAG-a, volontere i članove. 

Područje LAG-a Šumanovci ima izuzetna ruralna obilježja. Zbog bogatstva ukupnih poljoprivrednih, šumskih i obradivih površina, poljoprivreda se ističe kao glavna gospodarska djelatnost za proizvodnju sirovina za poljoprivredno-prehrambenu prerađivačku industriju. Poduzetnici i poljoprivrednici LAG-a Šumanovci još trpe posljedice šteta nastalih tijekom i nakon Domovinskog rata. Većina tih šteta je sanirana vlastitim sredstvima poduzetnika čime su oni oslabljeni za investicijska ulaganja i obrtna sredstva za duži niz godina. Treba imati u vidu i štete katastrofalne poplave iz 2014. godine koja je nanijela ogromne gospodarske štete u području Gunje, Đurića, Rajevog sela, Posavskih Podgajaca, Račinovaca i Strošinaca.

Uloga LAG-a "Šumanovci" kao potporne razvojne organizacije je prvenstveno doprinos realizaciji ciljeva unutar tri razvojne osi:  

  • Održivi razvoj konkurentnosti  poljoprivrednih gospodarstava kroz ulaganja u fizičku imovinu.
  • Razvoj diversifikacije gospodarskih aktivnosti u  ruralnom području.
  • Poboljšanje kvalitete življenja ruralnog stanovništva i jačanje kapaciteta LAG-a.

Dugotrajne učinke koje LAG "Šumanovci" želi postići ostvarenjem svog strateškog razvojnog okvira su: 

  • Modernizirati PG-ove ulaganjem u fizičku imovinu, te davanje prednosti mladim poljoprivrednicima, što će doprinijeti stabilnosti postojećih radnih mjesta,
  • osigurati kvalitetniji život i razvoj lokalnih zajednica, poboljšati kvalitetu života i smanjiti depopulaciju ruralnih područja,
  • potaknuti razvoj novih gospodarskih aktivnosti u nepoljoprivrednim djelatnostima, kao i stvaranje novih radnih mjesta, posebno u sektoru ruralnog turizma,
  • očuvati daljnju suradnju ključnih dionika te ostvariti sinergijske učinke kako bi dostigli postavljene ciljeve i kreirali bolje uvjete za ostvarivanje društveno-ekonomskog rasta.

Podaci LAG-a

Naziv LAG-a: Lokalna akcijska grupa "Šumanovci"
Adresa sjedišta LAG-a: Vladimira Nazora 131, 32 257 Drenovci
Web stranica: www.lag-sumanovci.hr/
Kontakti: T  +385 99 320 3685  +385 99 608 7333
e-pošta:sumanovci.lag@gmail.com
Datum osnivanja/registracije:  21.12.2010.  
Registarski broj udruge: 
RNO:
16001646
274300
OIB:
MB:
77805974038
02734362
Broj osnivača46
Upravljačka strukturaSkupština: 70 članova
Upravni odbor: 13 članova 
Nadzorni odbor: 3 člana 
Predsjednik: Stjepan Abramović
Upraviteljica: Verica Mušić
Broj jedinica lokalne samouprave: 6
Uključene jedinice lokalne samouprave:  Općine: Drenovci, Bošnjaci, Vrbanja, Gunja, Štitar  
Grad: Županja
Površina LAG-a (ARKOD) 607,19 km²
Broj stanovnika LAG-a30 966
Gustoća stanovništva51 st./km
NaseljaBošnjaci, Drenovci, Đurići, Gunja, Štitar, Posavski Podgajci, Račinovci, Rajevo Selo, Soljani, Strošinci, Vrbanja i Županja.
Razvojna vizijaDaljnji razvoj ruralnog područja  LAG-a "Terra liburna" temelji se na: - uvažavanju  uvjeta gospodarenja u autentičnom prostoru; - unapređenju inovativnih poljoprivrednih aktivnosti i  procesa temeljenih na tradicijskim kulturama;- jačanju nepoljoprivrednih djelatnosti za održivi turizam; - valorizaciji i aktiviranju kulturno-tradicijske, povijesne i prirodne baštine; - nacionalnom i transnacionalnom umrežavanju i suradnji.
Strateški ciljevi:SC1 Održivi razvoj konkurentnosti  poljoprivrednih gospodarstava kroz ulaganja u fizičku imovinu
SC2 Razvoj diversifikacije gospodarskih aktivnosti u  ruralnom području
SC3 Poboljšanje kvalitete življenja ruralnog stanovništva i jačanje kapaciteta LAG-a
Glavni izvor financiranja: M19 “LEADER/CLLD”, Program ruralnog razvoja RH 2014.-2020./EPFRR (90%), RH(10%)

Copyright © - LAG AKADEMIJA
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram